På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har BDO oppsummert sentrale forhold kommuner bør huske på og vurdere ved interkommunalt samarbeid.

2. februar 2024

BDO har oppsummert sentrale forhold kommuner bør huske på og vurdere i ulike faser. Rapporten gir blant annet veiledning om hvordan kostnader kan fordeles og gir eksempler på hvordan samarbeidsavtaler kan se ut.

Rapporten ikke er uttømmende, men er ment som veiledning og innspill som kan være til hjelp for kommuner.

Les hele rapporten: Eksempler på sjekklister, samarbeidsavtaler mv. for interkommunal samarbeid (pdf)

Departementet  har samlet veiledning og kunnskapskilder kommuner kan nyttiggjøre seg av når de samarbeider med hverandre eller vurderer å inngå nye samarbeid på denne siden:

Interkommunalt samarbeid – regjeringen.no