Publikasjoner

Publikasjoner
  Interkommunalt samarbeid

  På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har BDO oppsummert sentrale forhold kommuner bør huske på og vurdere ved interkommunalt samarbeid.

  TI Norge: Domssamling 2024

  Formålet med denne samlingen av rettskraftige korrupsjonsdommer  fra 2003-2023 er å bidra til å øke kunnskap om hva korrupsjon er.

  Korrupsjonsindeksen (CPI) 2023

  Transparency International har lagt fram korrupsjonsindeksen for 2023. Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.

  KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

  På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

  SSB: Digitalisering i kommunene

  Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. Hovedformålet med denne rapporten er å beskrive utviklingen fra 2018 – 2022.

  DFØ-rapport: Tilfredshet med det offentlige og tillit

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en analyse av hvordan innbyggernes oppfatninger av myndighetenes kompetanse, altså evne til å levere godt, henger sammen med tillit til offentlige institusjoner, forvaltningen og folk flest.