Veiledere og publikasjoner
    Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

    Artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.

    >> Les mer