Som et viktig grunnlag for arbeidet til Generalistkommuneutvalget ble det gjennomført en kartlegging av kommunenes lovoppfyllelse.

18.10 2023

Alle kommuner har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver, men ikke alle kommuner greier å løse oppgavene.  Kommunedata.no viser graden av lovoppfyllelse i kommunene.

Analysene viste at graden av lovoppfyllelse har sammenheng med sentralitet og innbyggertall. Jo mer perifere kommuner, desto lavere grad av lovoppfyllelse. Jo mindre kommuner, desto lavere grad av lovoppfyllelse. God økonomi kompenserer til en viss grad for effektene av sentralitet og størrelse, men ikke fullt ut.

Det har vært stor interesse for disse tallene, og nå er grunnlagsdata for alle landets kommuner gjort lett tilgjengelig på kommunedata.no

Grunnlagsdata:  excel-fil hvor alle grunnlagsdataene er lett tilgjengelige. Grunnlagsdata (excel)

Lenke til rapporten: Ståa i norske kommuner. En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver

Lenke til NOU: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Lenke:
Kommunedata – regjeringen.no