Kontrollutvalg

Fagtema
KS: Status Kommune 2024

Status Kommune gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker. Publikasjonen kommer nå ut for sjette år på rad.

Spørsmål og svar om konstituering

I disse dager har mange kommuner og fylkeskommuner  konstituerende møter i kommunestyret og fylkestinget. De skal også velge medlemmer til utvalg og andre organer i kommunen og fylkeskommunen

KS: Habilitet på dagsordenen

Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

KDD med tilstandsanalyse av det norske demokrati

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet har Universitetet i Oslo utviklet et nytt og unikt rammeverk og analyseverktøy for å måle demokrati på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Åpenhetsbarometeret 2023

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har for femte gang gransket hvor åpne landets kommuner er. Et positivt funn er at et stort flertall av kommunene publiserer både protokoller og møteplan fra kontrollutvalget på nett.

Kommunestyret må kjenne sitt kontrollansvar

– Hvis du er så heldig å bli valgt inn i kontrollutvalget, vil du få være med på å beslutte og planlegge ulike kontroller i kommunen eller fylkeskommunen i kommende periode.