I disse dager har mange kommuner og fylkeskommuner  konstituerende møter i kommunestyret og fylkestinget. De skal også velge medlemmer til utvalg og andre organer i kommunen og fylkeskommunen

18.10 2023

regjeringen.no/konstituering  er det lagt ut en veileder om det konstituerende møtet i kommunestyrene og fylkestinget og valg til folkevalgte organer. Her er også en rekke spørsmål og svar som departementet nå har publisert. Denne listen over spørsmål og svar vil også bli oppdatert med nye spørsmål etter hvert som de dukker opp, så følg med.

Lenke:
Konstituering i kommuner og fylkeskommuner – regjeringen.no