De som sitter i kommunenes kontrollutvalg, mener at anskaffelser er ett av de områdene der det er særlig stor risiko for at det kan skje ulovlige eller uheldige hendelser.

15. mars 2024

To undersøkelser i regi av foreningen NKRF – kontroll og revisjon i kommunene forteller om stor oppmerksomhet om anskaffelser i kommunale kontrollutvalg og blant de enhetene som står for revisjon i kommune-Norge.

De to andre på topp av en slik liste er habilitet og varslingsrutiner.  Interkommunale og andre revisjonsenheter mener i en annen undersøkelse i regi av samme forening at anskaffelser dessuten er spesielt godt egnet for forenklet etterlevelseskontroll.

Kontrollutvalgsundersøkelsen 2024 – ved oppstarten av ny valgperiode

Svarene viser at 18 av 19 revisjonsenheter kontrollert anskaffelser. Tallene gir ikke grunnlag for å si noe om i hvor mange av sine kommuner disse revisjonsenhetene har kontrollert anskaffelser, skriver NKRF. Det antas likevel at anskaffelser er et område som er kontrollert i mange kommuner, og er også blant de områdene som er nevnt spesielt i forarbeidene til kommuneloven.

På spørsmål om hvilke områder som er spesielt godt egnet for forenklet etterlevelseskontroll, er det mange av de samme områdene som nevnes, med anskaffelser, selvkost og finansforvaltning som de hyppigst nevnte.

Erfaringer med forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen

 

Kilde: ANBUD 365