Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte 9. november til seminaret Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden. Se opptak av seminaret.

28.11 2023

Seminaret ble holdt i Tromsø, og samlet nærmere 100 personer til interessante innlegg om tilstanden til det lokale demokratiet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Innleggene ble holdt av sentrale forskere fra de ulike landene, og handlet blant annet om det norske lokalvalget i 2023, en stor tilstandsanalyse av det norske demokratiet, om utviklingen i det svenske lokaldemokratiet, hatytringer og trusler mot lokalpolitikere i Danmark og den store reformen i Finland hvor det er opprettet et nytt folkevalgt regionnivå med et helhetlig ansvar for helse og omsorg.

Lenke:
Hele seminaret kan ses i opptak på regjeringen.no: Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden – regjeringen.no