Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. SØF  har også laget en produksjonsindekser for 2022.

2. februar 2024

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, som et utgangspunkt for kommunens egne vurderinger.

Her finner du oversikter for 2022: Effektivitet i kommunene – regjeringen.no

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Her finner du produksjonsindeksen for 2022: Produksjonsindeksen – regjeringen.no