Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en ny veileder om reglene for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven.

06.10 2023

Veilederen har omtale av hvilke regler som gjelder for interkommunalt samarbeid generelt, og egne kapitler om samarbeidsmodellene vertskommunesamarbeid, interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleskap. Veilederen inneholder også noen råd og anbefalinger knyttet til etablering og drift av interkommunale samarbeid.

Forum for kontroll og tilsyn har deltatt i en innspillsgruppe i løpet av arbeidet med veilederen.

Veilederen er digital og ligger tilgjengelig på denne temasiden: Interkommunalt samarbeid – regjeringen.no

Departementet håper veilederen vil kommer til nytte og ønsker innspill til hvordan veilederen kan forbedres.

 

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet