Habilitet er høyaktuelt i nasjonal politikk for tiden. Det er et like viktig spørsmål i lokalpolitikken. Habilitet er også et helt sentralt tema i KS Folkevalgtprogram.

04.10. 2023

Når prosessveiledere reiser rundt på samlinger i kommunestyrer og fylkesting som del av KS Folkevalgtprogram, så står blant annet habilitet på dagsorden. Tema blir diskutert i form av problemstillinger eller case, slik at de folkevalgte skal få praktisk kunnskap.

I en episode i Kommunal rapports podkast «Kontrollutvalget» snakker fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken om hva kommunestyrerepresentantene kan gjøre helt praktisk hvis man tror man er inhabil i en sak som skal behandles.

Her finner du alt om KS Folkevalgtprogram

Kilde: KS