Veilederen omtaler de sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder før, under og etter møter i organene.

26.9 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

Veilederen omtaler de sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder før, under og etter møter i organene. Målgruppen for veilederen er folkevalgte og ansatte i kommunen og fylkeskommunen, samt innbyggere, pressen og andre som er interessert i saker som behandles av folkevalgte.

Blant temaene som omtales er reglene for innkalling og gjennomføring av møter, krav til møteoffentlighet og habilitet hos folkevalgte og ansatte i kommune og fylkeskommune. Departementet ønsker at veilederen skal være et praktisk verktøy til alle som skal forholde seg til saksbehandling i folkevalgte organer.

Kontrollutvalgsmedlemmer og revisors møterett er omtalt i veilederen.

Lenke til veilederen:
Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner – regjeringen.no

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet