Overvåking av arbeidstakeres elektroniske utstyr er  i utgangspunktet ulovlig. Datatilsynet har laget veiledning om når forbudet gjelder og hvilke unntak som finnes.

28.8 2023

For arbeidstakere kan det være utfordrende å vite hvilke opplysninger som blir samlet inn, hva som lagres og hvordan opplysningene blir brukt. Arbeidsgivere kan også bruke muligheten som ligger i disse verktøyene til å følge med på de ansatte.

I Norge har vi en egen forskrift som gjelder for arbeidsgivers innsyn i ansattes e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale. Forskriften har et forbud mot overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr. Veilederen viser når forbudet mot overvåking gjelder og hvilke unntak som finnes.

Veileder  om overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr

Kilde: Overvåking av ansattes bruk av elektronisk utstyr | Datatilsynet