Publikasjoner

Publikasjoner
  Korrupsjonsdommer – oppdatert samling

  Hvert år oppdaterer TI Norge denne domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor.

  Åpenhet i kommunene

  Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Grimstad i Agder og Modalen i Vestland.

  Hvem eier Oslo? Hvitvaskingsrisiko i eiendomsmarkedet?

  Finnes indikasjoner på at eiendomsmarkedet også kan tiltrekke seg kapital som er opptjent på ulovlig måte, herunder korrupsjon? TI Norge har forsøkt å svare på dette ved å undersøke hvem som eier fast eiendom i dette attraktive området i Oslo.