Transparency International Norge (TI Norge) har oppdatert sin domssamling med hele åtte nye rettskraftige saker.

8.2 2023

TI Norges hovedformål med samlingen er å bidra til kunnskap om hva korrupsjon er. Samlingen kan bidra til å belyse;

  • hvor grensene går for straffbar korrupsjon,
  • hvordan korrupsjonshandlinger blir gjennomført
  • årsaker til korrupsjon
  • hvordan korrupsjonssaker blir avdekket

TI-Norge oppfordrer virksomheter til aktivt å bruke domssamlingen i det interne bevisstgjøringsarbeidet, f.eks. som case i forbindelse med kurs og trening. Relevante spørsmål kan være:

  • Kunne dette skjedd i vår virksomhet?
  • Hvilke tiltak bør vi iverksette for å forhindre at det skjer?

De nyeste sakene ligger først i samlingen.

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2022

Kilde: TI Norge