I årsrapporten kan du lese om hva Datatilsynet jobbet med i 2022, og hvilke utfordringer tilsynet ser fremover.

26.4 2023

I årsrapporten finner du en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene Datatrilsynet har jobbet med, samt sentrale tall og trender.

Årsrapport for 2022 | Datatilsynet

Last ned rapporten i pdf dersom du vil lese den fullstendige versjonen som er sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kilde: Datatilsynet