Fagtema

Ny rapport fra KDD: Hvordan oppnå velfungerende interkommunalt samarbeid?

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet kartlagt interkommunalt samarbeid i ni kommuner og én fylkeskommune.

21.2 2023

Formålet er å få mer informasjon om hvordan kommuner arbeider for å få til et velfungerende samarbeid.

Forskerne har intervjuet representanter fra kommunene og samarbeidene. I tillegg har de gått gjennom dokumenter knyttet til samarbeidene og annen relevant litteratur og forskning.

Rapporten beskriver både utfordringer og suksessfaktorer med ulike typer samarbeid. På grunnlag av funnene i kartleggingen og funn fra tidligere studier kommer Oslo Economics med fire råd for velfungerende interkommunale samarbeid

  1. Vurder om det er mest hensiktsmessig å løse oppgaven i kjernekommunen, eller i et samarbeid
  2. Se samarbeid i sammenheng og velg riktige samarbeidspartnere
  3. Velg en samarbeidsform som egner seg for oppgaven og samarbeidspartnerne
  4. Folkevalgte, kommune- og samarbeidsadministrasjon bør engasjere seg positivt for samarbeidet

Departementet vil bruke kunnskapsgrunnlaget i rapporten i arbeidet med en veileder om interkommunalt samarbeid.

Rapporten kan du lese her: Hvordan kommuner jobber for å få til velfungeren (L)(167323).pdf

Kilde: regjeringen.no