Hvert år oppdaterer TI Norge denne domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor.

Hensikten med samlingen, er å bidra til kunnskap om hvordan korrupsjon skjer, belyse hva som ligger i begrepet i straffeloven «utilbørlig fordel», og hvordan domstolene vurderer de enkelte sakene. TI Norge mener sakene kan være nyttige for opplæring og dilemmatrening i virksomheter, der relevante spørsmål kan være – kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak iverksettes for å hindre at det skjer? TI Norge er en medlemsbasert forening. Vi ønsker oss flere medlemmer og oppfordrer både offentlige og private virksomheter til å søke medlemskap.

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2021

Kilde: Transparancy International Norge