Veiledere og publikasjoner

Veiledere og publikasjoner
Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon

Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge og hindre at dette skjer. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig. 

Kontrollutvalgboka – 2. utgave

Kontrollutvalgsboken er et oppslagsverk for alle som er opptatt av offentlig forvaltning. Men er spesielt innrettet mot folkevalgte i kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretariater og kommunene og fylkeskommunenes revisorer.

Kontrollutvalgsboken kom i oppdatert 2. utgave i desember 2015.

Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget!

Artikkelen er ment som ”førstehjelp” for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer. Formålet er å redegjøre for utvalgets plass i det kommunale systemet og gi en oversikt over utvalgets oppgaver, ansvar og arbeidsmåter.