Nyheter

Viktige erfaringer fra sammenslåtte kommuner

En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen.

Kommune- og regionreformen førte til at antall kommuner i Norge ble redusert fra 428 til 356. En ny rapport viser hvilke erfaringer de sammenslåtte kommunene har gjort seg i prosessen, og gir seks råd til kommuner som vurderer å slå seg sammen.

­− Det har ikke vært gjort så store endringer i kommune- og fylkesstrukturen på over 50 år. Vi er derfor opptatt av å innhente informasjon om det omfattende endringsarbeidet som har blitt gjennomført i de kommunene og fylkene som har slått seg sammen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Rapporten, som er utarbeidet av Agenda Kaupang, viser at det varierer hvordan sammenslåingsarbeidet er gjennomført og organisert i de ulike kommunene.

Rapporten gir følgende seks råd til kommuner og fylkeskommuner som skal gjennomføre sammenslåingsprosesser i fremtiden:

  1. Sett dere klare mål
  2. Praktiser raushet og likeverd
  3. Etabler en robust prosjektorganisasjon
  4. Prioriter partssamarbeidet
  5. Sørg for god forankring og involvering
  6. Ta det viktigste først

Les mer om anbefalingene på regjeringen.no

Les rapporten i sin helhet her: Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger