TI Norge utgir hvert år en oppdatert domssamling der de skriver sammendrag av rettskraftige korrupsjonssaker.

I årets samling er det kun èn ny sak: Flyttetjeneste-saken.

Det er for øvrig en rekke korrupsjonssaker som er under behandling i rettssystemet for tiden, og disse vil bli tatt inn i samlingen når de er rettskraftige.

TI Norge anbefaler å bruke sakene i Domssamlingen til kurs og trening. Relvante spørsmål å stille er: Kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak bør settes i verk for å hindre at det skjer?

Last ned samlingen og ta den i bruk! Domssamling 2020