Nyheter

Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner

24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner

Dilemmasamlingen er utarbeidet av KS og Transparency International Norge (TI Norge). Samlingen er ment som et praktisk hjelpemiddel for kommunesektoren i deres i arbeid med å styrke bevissthet, holdninger og rutiner slik at korrupsjon kan forebygges og forhindres.

Eksemplene i samlingen bygger på innspill fra norske kommuner og fylkeskommuner.  Aktuelle tema og regelverk som berøres i eksemplene er knyttet til habilitet, offentlig støtte, offentlige anskaffelser, arbeidstakers lojalitetsplikt, varsling og korrupsjon og påvirkningshandel.

Du kan laste ned hele dilemmasamlingen her: