Veiledere og publikasjoner

TI-Norge – Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019

Transparency International Norge har kommet med en oppdatert samling over korrupsjonsdommer i Norge

I den oppdatert domssamlingen «Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019», har TI-Norge skrevet sammendrag av fem nye saker. I tillegg er «Byggesøknader i Drammen-saken» oppdatert, da alle sakene nå er rettskraftige.

De fleste nye sakene handler direkte eller indirekte om anskaffelser/innkjøp.

Et annet interessant aspekt ved mange av de nye sakene, er antallet tilståelsessaker noe som gir betydelig strafferabatt.

TI Norge anbefaler at sakene i Domssamlingen brukes til kurs og trening. Relevante spørsmål å stille er: Kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak bør settes i verk for å hindre at det skjer?

http://transparency.no/