Publikasjoner

    TI-Norge: Domssamling – oppdatert mai 2019

    I denne oppdaterte samlingen finner du en oversikt over Byggesøknader i Drammen-saken og tre nye rettsavgjørelser.

    Hvert år oppdaterer TI-Norge denne domssamlingen der de skriver sammendrag av rettskraftige korrupsjonssaker.  TI-Norge håper samlingen kan være nyttig i virksomheters interne bevisstgjøringsarbeid og kanskje også som brukes som eksempler i forbindelse med kurs? Last ned samlingen og ta den i bruk!