Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Grimstad i Agder og Modalen i Vestland.

Med åpenhet menes i hvilken grad kommunen gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

Best ut i undersøkelsen kommer Grimstad kommune og Modalen kommune, begge med 29,5 poeng. Maks poengsum er 34,5. Verst ut kommer Årdal kommune, med -3,0 poeng. Minimum poengsum er -18, ettersom enkelte kategorier kan gi minuspoeng. Norges mest åpne fylke er ifølge undersøkelsen Møre og Romsdal med 18,1 poeng i gjennomsnitt. Dårligste fylke er Nordland, med 12,7 poeng. Landsgjennomsnittet ligger på 14,8 poeng og median for hele landet er 15,5 poeng. Det er betydelig variasjon mellom kommunene og fylkene.

Dette er blant de mest sentrale funnene:

  • Flere kommuner har postlister med gode søkefunksjoner enn da offentlighetsutvalget gjorde tilsvarende undersøkelse i 2018.
  • Flere kommuner legger ut dokumenter i fulltekst i postlistene. I 2011 var det 25 prosent som gjorde det, i 2018 28,8 prosent, og nå er det oppe i 41,2 prosent.
  • Postlister fjernes i større omfang enn tidligere — noe som er ødeleggende for innsynsmulighetene og for eksempel gravende journalistikk.
  • 15 kommuner svarte ikke på noen av våre to innsynskrav, og ga med det avslag. 33 kommuner svarte ikke på innsynskravet i kommunedirektørens arbeidsavtale. I 2018
    var det bare ti kommuner som ga avslag.
  • Det er fortsatt store utfordringer knyttet til åpenhet og innsyn i kommunale selskaper.

Kilde:  Pressens offentlighetsutvalg

Slik er åpenheten i din kommune – Presse.no