En utredning KS har fått, viser hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

23.9 2022

Flere kommuner har etterspurt kunnskap om dette og enkelte har selv forsøkt å etablere et register over hvem som kontakter beslutningstakere i kommunen. Hensikten med et slikt åpenhetsregister er  økt åpenhet om kommunale beslutningsprosesser. Dette kan bidra til å styrke rettsikkerheten, offentlig kontroll med og tillit til kommunene.

I 2017 vedtok Trondheim bystyre å opprette et lobbyregister. Bystyret vedtok et reglement for dette, men det ble senere opphevet ved Fylkesmannen i Trøndelags lovlighetskontroll av vedtaket. I Oslo har etablering av slikt register vært tema i lengre tid.  Også i stortinget har et slikt register blitt foreslått, men ikke vedtatt.

Advokatfirmaet Lund og Co har utført utredningen for KS. Les hele utredningen her.

I utredningen drøftes rammer og tema som kan være nyttige for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å etablere dette. Den viser hva som er mulig innenfor eksisterende lovverk og gir en veiledning i hvordan kommunene kan gjøre det. Utredningen har også vurdert eventuelle lovendringer som kan gi en utvidet mulighet til å etablere åpenhetsregister.

Kilde: KS