Kommunal- og distriktsdepartementet har undersøkt hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves. Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter.

2. januar 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Oxford Research i oppdrag å undersøke hvordan reglene om møteoffentlighet i kommuneloven i praktiseres og oppleves. Oxford Research har sendt ut spørreundersøkelse til et stort antall folkevalgte og til politisk sekretariat. I tillegg har Oxford Research gjennomført intervjuer med blant annet folkevalgte, interesseorganisasjoner og presse.

Rapporten konkluderer med at kommune- og fylkespolitikere er samstemte om den demokratiske verdien av åpne møter. Undersøkelsen tyder på at hjemlene i loven som åpner for at møter kan lukkes, er lite kontroversielle både fra pressens og folkevalgtes ståsted. Likevel utvikler noen kommuner praksis i «gråsoner», som kan utfordre møteoffentlighetsprinsippet. Eksempler som nevnes i rapporten er hyppig bruk av pauser fra møter for å kunne diskutere fritt, omfattende forarbeid før møter og kontakt mellom folkevalgte på digitale plattformer underveis i møter.

Rapporten viser også at pressens tilstedeværelse påvirker møtene. Noen folkevalgte blir mer oppmerksomme og skjerpet, noen blir mer opptatt av å markere partistandpunkter, mens andre blir reserverte og mer tilbakeholdne med å delta i debatten.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Kilde: regjeringen.no