Sivilombudet mottar og behandler flere hundre klager om innsyn i året. Nå presenteres de viktigste innsynsreglene i et eget veiledningshefte.

Publisert 5.4 2022

 

– Vi håper at denne fremstillingen av de mest sentrale områdene i loven, sammen med våre uttalelser, kan bidra til at det gjøres færre feil i forvaltningen, sier sivilombud Hanne Harlem.

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en helt sentral forutsetning for en åpen og opplyst debatt. Retten til innsyn er også et viktig verktøy for å avdekke kritikkverdige forhold i den offentlige forvaltningen.

Innsynsguiden Fra Sivilombudet

– En forutsetning for dette er at innsynskrav behandles korrekt, men dessverre ser vi at det syndes i forvaltningen på området, sier Hanne Harlem.

Harlem peker også på at ombudet gir mer kritikk på dette området enn på andre forvaltningsområder.

Som overordnet kontrollorgan har Sivilombudet innblikk i behandlingen av innsynskrav i alle deler av den offentlige forvaltningen.

Innsynsguiden retter seg både mot de som ber om innsyn, enkeltmennesket eller journalisten, og de som skal behandle kravet, forvaltningen. Flere av Sivilombudets sentrale uttalelser om innsynsrett er løftet frem som praktiske eksempler for å gi knagger å henge kunnskapen på.

Kilde: Sivilombudet