Nyheter

Ny korrupsjonsrapport fra TI-Norge

Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon

Transparancy International Norge la 6. september fram de norske resultatene fra undersøkelsen Global Corruption Barometer

 

Undersøkelsen er verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon og gjennomføres av Transparency International. Undersøkelsen er i 2021 gjennomført i Norge og EU-landene.

Resultatene fra den norske undersøkelsen viser  at befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har. Men det er også grunn til å være på vakt, – det høye tillitsnivået i Norge må ikke bli en sovepute i antikorrupsjonsarbeidet, skriver TI-Norge på nettsiden.

TI-Norge mener det er grunn til å være på vakt når:

  • Hver femte innbygger betrakter korrupsjon hos myndighetene som et stort problem i Norge.
  • Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.
  • Hver fjerde innbygger mener at norske myndigheter ikke tar hensyn til folks synspunkter når de fatter beslutninger.
  • Halvparten av de spurte er enig i at den norske regjeringen i stor grad er styrt av et fåtall aktører som handler i egeninteresse.
  • Hver tiende innbygger mener at de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.
  • Hver åttende person som har vært i kontakt med NAV eller sykehusene, sier at de har benyttet personlige forbindelser for å oppnå tjenestene.
  • Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon.

Resultatene fra denne undersøkelsen bør anspore til et aktivt antikorrupsjonsarbeid i alle ledd av det norske samfunnet