Transparency International Norge har  kartlagt kommunenes praksis med å publisere informasjon på hjemmesidene.

Åpenheten i kommunene er kartlagt i et samarbeidsprosjekt mellom TI Latvia og TI Norge. Kartleggingen viser at åpenheten er noe større i de ti norske kommunene som er undersøkt enn i de latviske kommunene. Innenfor flere områder er det likevel store muligheter til å øke åpenheten også i de norske kommunene. I løpet av våren 2022 lanserer TI Latvia og TI Norge anbefalinger om hvordan åpenheten kan forbedres, basert på de indikatorene som ble kartlagt.

Rapport Åpenhetsindeks for kommuner

Kilde: Transparency International Norge