Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra KS utredet om samiske forvaltningskommuner har merkostnader ifm tospråklighet.

21. februar 2024

Senter for økonomisk forskning (SØF) har på oppdrag fra KS utredet om samiske forvaltningskommuner har merkostnader til ivaretakelse av tospråklighet og samisk opplæring som følge av rollen og lovkrav som medfører å være en samisk forvaltningskommune.

Merkostnader defineres som ekstrautgifter kommunene pådrar seg for å oppfylle lovkrav innenfor språkforvaltningsområdet. Rapporten utreder forholdet mellom merkostnader og finansieringen av samisk språkforvaltning i kommunesektoren.

Metodene som er benyttet i rapporten inkluderer bruk av offentlig statistikk for å kartlegge finansieringskilder, økonomiske analyser av forholdet mellom språkforvaltningsstatus og driftsutgifter, samt intervjuer med representanter fra utvalgte kommuner.

Formålet med studien er å evaluere forholdet mellom kostnader for språkforvaltningskommunene og tilgjengelig finansiering.

Rapporten har identifisert følgende hovedtrekk ved forvaltningskommunenes økonomiske situasjon:

  • Sammenheng mellom samisk språkforvaltningsansvar og økte driftsutgifter i grunnskole og administrasjon.
  • Tospråklighetstilskuddene er essensielle i arbeidet med å bevare samisk språk og kultur i kommunesektoren, men ordningen må forbedres
  • Vanskelig å evaluere balansen mellom finansiering og utgifter
  • Kompetansemangel fører til økte utgifter

Rapporten kan leses her (pdf)

 

Kilde: KS.no