KS ber Kommunal- og distriktsdepartementet rydde opp i mulig juks i forbindelse med folkeavstemningen i Søgne og Songdalen.

26.1 2024

I et brev sendt departementet 25. januar, ber KS om at det tas umiddelbar kontakt med Valgdirektoratet som ansvarlig for gjennomføringen av folkeavstemningen. Valgdirektoratet bes om å vurdere hva som kan gjøres med rask virkning for å motvirke eventuell illegitim stemmeavgivning.

Brevet fra KS til departementet

Bakgrunnen er medieoppslag i regionen hvor det framkommer at det verserer «jukseoppskrift» for hvordan et høyt antall falske stemmer kan avgis pr. brev i den pågående folkeavstemningen.

KS mener det vil være svært vanskelig for valgarrangør å kontrollere om stemmene som er avgitt er ekte eller ikke.

 

Et demokratisk grunnprinsipp for både valg og folkeavstemminger er at den som avgir stemme kan identifisere seg, og at identifikasjonen kan kontrolleres mot register over stemmeberettigede.

Innbyggerne i Søgne og Songdal gir i disse dager uttrykk for om de mener tidligere Søgne og Songdalen kommuner bør skilles ut fra dagens Kristiansand kommune og bli egne kommuner. Innbyggerne kan gi sin stemme elektronisk eller per brev frem til 2. februar.

Kilde: KS