I hørsingsrunden til regjeringens forslag om å endre utlendingsloven kommer det frem at flere kommuner mener forslaget er i strid med prinsippet om kommunalt selvstyre.

20. desember 2023

De store ankomstene av flyktninger fra Ukraina er bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har foreslått å innføre en midlertidig beredskapsbestemmelse i utlendingsloven. Den innebærer at Statsforvalteren i en krisesituasjon skal kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere.

Verken KS eller de om lag 40 kommunene som har uttalt seg i høringsrunden, støtter en slik endring, med ett unntak.

Mange slutter seg til at det er viktig å ha en beredskap på plass ved ekstraordinært høye ankomster, men er imot at kommunene skal kunne pålegges å løse dette.

Kilde: www.kommunal.rapport.no