Veiledere

Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

FKT har laget en veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget.

Henvendelser kan være generelle innspill til tema og områder for revisjon eller andre kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid.

Henvendelser kan også være tips om mer konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne veilederen gir først og fremst råd om hvordan denne type henvendelser kan håndteres. Henvendelser kan for eksempel komme fra innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media, organisasjoner og revisor.​

Veilederen er ment å være et supplement til Kontrollutvalsboka.

Vi håper at våre medlemmer vil ha nytte av veilederen.

Veilederen kan lastes ned her:

Veileder Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget (korrigert versjon 15.8.22)

I den korrigerte versjonen er vedlegg 4 tatt ut og erstattet med et nytt siste avsnitt i kap. 2.2 (unntak fra reglene om at det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak)