FKT og NKRF har i et fellesprosjekt utarbeidet anbefalinger  for føring av møtebok

6.6 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide en veielder for føring av møtebok

Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – møtebok

Formålet med denne er å gi anbefalinger om hvordan kontrollutvalgssekretariatene skal føre protokoll fra kontrollutvalgsmøter.

Ut over dette skal anbefalingen bidra til beste praksis i kontrollutvalgssekretariatene utover lovkrav og lokale regler/bestemmelser.