Regjeringen gjør endringer både innenfor skatteutjevningen, utgiftsutjevningen (kostnadsnøklene) og i regionalpolitiske tilskudd.

14.05.2024

Dette er hovedgrepene i skatteutjevningen:

  • Kommunene skal ikke lenger motta utbytteskatt fra innbyggerne (innføres i 2025).
  • Kommunenes andel av formuesskatten halveres (innfases med ¼ i 2025 og ¼ i 2026).
  • Både utbytteskatten og formuesskatteinntektene erstattes av alminnelig inntektsskatt som er jevnere fordelt rundt om i landet (påvirker kun fordelingen internt mellom stat og kommune, ikke skatten for enkelt personer).
  • Den symmetriske skatteutjevningen økes fra 60 prosent til 64 prosent (innfases 2 prosent i 2025 og 2 prosent i 2026).
  • Endringene i skatteutjevningen vil omfordele nesten 2 milliarder kroner mellom skattesterke og skattesvake kommuner.

Flere kommuner har fryktet endring i vektingen av PU-kriteriet (antall personer med psykisk utviklingshemming) i kostnadsnøkkelen. PU-kriteriet vektes ned slik Inntektssystemutvalget anbefalte fordi analysene tilsier at kommunene bruker mindre penger på dette enn det dagens system legger opp til. Ny vekt er 1/3 av dagens kriterium.

Tabell over de 20 kommunene som tjener mest på endringene knyttet til det nye inntektssystemet og de som tjener mest per innbygger på endringene, er vist i Kommunal Rapport

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner