Alle som er opptatt av sikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner inviteres til webinaret «Sikker kommune 2023» 15. november. Blant annet vil KS lansere en kampanje om informasjonssikkerhet denne dagen.

9. november 2023

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern arrangerer webinaret Sikker kommune 2023 den 15. november. Dette webinar gir en unik mulighet for kommunene til å oppdatere seg på den nyeste utviklingen innenfor informasjonssikkerhet og personvern som spesifikt er tilpasset kommunenes behov.

Forsker Morten Goodwin vil snakke om hvordan kunstig intelligens påvirker informasjonssikkerheten i kommunen, SkoleSEC gir fersk status på arbeidet med Google DPIA og med paneldebatt om ny norm for skolesektoren. Flere andre eksperter vil dele innsikt på området.

KS lanserer en stor informasjonskampanje om informasjonssikkerhet som kommunene gratis kan benytte i månedene fremover. Her vil alt materialet bli tilgjengelig på ks.no fra den 15. november.

Webinaret og alt informasjonsmateriell er gratis.

Program og lenke til webinaret

Kilde: KS