Nyheter

God påske!

article_id=145169-god-paske-2017.jpg

Sekretariatet er ubetjent i uke 15. Vennligst ring 403 90 775 ved behov.

«Jeg har ikke gjort noe galt!»

Hvitsnippforbrytere mener sjelden de har gjort noe galt. Risiko for oppdagelse er derfor viktig i bekjempelsen av slik kriminalitet. Her har kontrollutvalget en viktig rolle.

>> Les mer