Kommune-CSIRT skal støtte norske kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. ​​ 31. oktober  kom den tredje rapporten fra Kommune-CSIRT i 2023

  1. november 2023

Innholdet i rapport  no. 3 for 2023

Sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sofie Nystrøm peker på at antallet svært avanserte cyberangrep mot Norge øker og at det er utfordringer for mange virksomheter knyttet til arbeidet med digital sikkerhet uten en betydelig bedret støtte.

– De går mot viktige underleverandører, vi ser at kommuner spesielt med viktige beredskaps- og forsvarsinstallasjoner er i skuddlinjen og er svært sårbare. Så staten må bidra til å løfte cybersikkerhetsnivået kraftig fremover for å imøtegå det vi ser i trusselbildet. Det er en økning i svært sofistikerte cyberangrep mot Norge, sier Sofie Nystrøm.

Med dette som bakteppe og en økning i antall digitale sikkerhetshendelser presenterer Kommune-CSIRT på nytt et «Digitalt situasjonsbilde».

Digitalt Situasjonsbilde K CSIRT No. 3.2023

Kilde: kommunecsirt.no