Det dreier seg om hovedtrekkene i første delutredning fra Anskaffelsesutvalget, som kom for snaut to uker siden.

I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi.

NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser— Første delutredning

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022 for å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. Utvalget er bedt om å dele arbeidet i to. Første del gjelder regelverkets struktur, forenkling av regelverket for anskaffelser og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn. Utvalget gir med dette sin utredning av disse spørsmålene.

Webinaret er gratis og sendes onsdag 22.november 2023 kl. 0900-1100.

Partnerne Anders Thue og Espen Bakken fra Simonsen Vogt Wiig vil gjennomgå utredingen før diskusjon.

Påmelding til webinaret fra denne siden: https://www.anbud365.no/regelverk/forslag-til-ny-anskaffelseslov-folg-anbud365-webinaret-i-morgen/