Å delta på Kontrollutvalgslederskolen er en mulighet til å bygge nettverk og tilegne seg forståelse for kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets rolle utover det som kan tilbys i ordinære konferanser.

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. Kontrollutvalgets leder har en viktig funksjon for å oppnå en god egenkontroll.

Kontrollutvalgslederskolen har som mål å gjøre lederne tryggere i rollen. Å delta på Kontrollutvalgslederskolen er en mulighet til å tilegne seg forståelse for kommunal egenkontroll og kontrollutvalgets rolle utover det som kan tilbys i ordinære konferanser. Samlingen er også en god anledning for leder til å bygge nettverk med andre ledere rundt om i landet.

Del 2, 5. og 6. februar 2024 

Sted: Clarion Oslo Airport, Gardermoen 

Program


Dag 1:  kl. 14.00 – 17.00 (lunsj kl. 13.00)

Tryggere kontrollutvalgsledere i møter

  • Rettslige og faktiske rammer rundt kontrollutvalgsmøtet
  • Eksempler til diskusjon i grupper. Vi legger opp til god tid til diskusjoner i grupper om relevante problemstillinger som dukker opp i møter og som kontrollutvalgslederen må være forberedt på.

Bjørn Halvor Wikasteen: Seniorrådgiver hos K-sekretariatet IKS siden 2017.

K-Sekretariatet IKS er et interkommunalt selskap eid av Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og 35 kommuner i Troms og Finnmark og Nordland. Selskapet utøver utreder- og sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg i eier(fylkes-)kommunene samt i Longyearbyen lokalstyre.

Bjørn har tidligere jobbet som juridisk rådgiver, advokat og dommerfullmektig.


Dag 2: kl. 09.00 –13.00 (lunsj kl. 13.00)

Tryggere kontrollutvalgsledere i møte med media

På dag 2 vil håndtering av media være sentralt, blant annet:

  • Hvordan jobber lokale, regionale og nasjonale medier, og hvilke saker er de opptatt av?
  • Mediestrategi
  • Medievett: Hva gjør vi når mediene kontakter oss? Og hva er de vanligste feilene?
  • Gjennomgang av relevante eksempler
  • Presentasjonsteknikk

Roger Solheim og Maj-Britt Aagaard,  SOLKOM

SOLKOM tilbyr tjenester innen myndighetskontakt og mediehåndtering.

Roger er daglig leder og har bakgrunn som politisk rådgiver i tre ulike regjeringer. Han var  statssekretær i den siste Stoltenberg-regjeringen.

Maj-Britt  har blant annet jobbet som journalist i Dagsnytt 18 og Dagbladets debatt- og kommentar-redaksjon


Kontrollutvalgsmedlemmer og sekretærer kan også delta, men det er begrenset med plasser.

Deltakeravgift:  Medlemmmer  kr. 7 900,  andre  kr. 8 400

Påmeldingsfrist:

Vi bekalger til alle interesserte som ikke har meldt seg på – arrangementet er fullt. De som ønsker å stå på venteliste kan kontakte FKT: anne-karin@fkt.no