Styrets sammensetting etter årsmøtet 4. juni 2024

Styreleder Line Fusdahl (leder 2024-2026, valgt til 2024) Leder kontrollutvalget, Tromsø kommune | M: 916 87 556 | E-post: linefusdahl@gmail.com

Nestleder Jane Anita Aspen (nestleder 2024-2025) Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO  | M: 913 71 112| E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Medlem Sigvald Oppebøen Hansen (2024-2026) Leder kontrollutvalget, Nissedal kommune | M:  416 37 139 | E-post: sigvald.hansen@gmail.com

Medlem Yngve Haugstvedt (2024-2026) Leder kontrollutvalget, Vestby kommune | M: 473 92 446 |  E-post: yngvehaug@gmail.com

Medlem Tom Øyvind Heitmann (2023-2025) Rådgiver, Kusek IKS, Vest-Finnmark | M: 918 72 937 | E-post: tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Medlem Solveig Kvamme (2023-2025) Radgjevar, Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS | M: 907 41 399 | E-post: solveig.kvamme@sksiks.no


Første varamedlem – politiker Marianne Haukland (2024-2026) Leder kontrollutvalget, Alta kommune

Andre varamedlem – politiker Ståle Rud (2024-2026) Leder kontrollutvalget, Flatanger kommune

Første varamedlem – sekretær Trude Bruket (2024-2025) Rådgjevar, Region Nordhordland IKS, sekretariatsfunksjon for kontrollutval

Andre varamedlem –  sekretær Einar Sandlund (2023-2025) Rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Møteplan 

  • 26. august 2024
  • møteplan for høsten 2024 legges ut når den er vedtatt