logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Registrer deg som medlem i FKT

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet i 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 173 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 23 kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av organisasjonen.

Styret i FKT er ledet av Benedikte Muruvik Vonen, Temark. Sekretariatet ledes av vår generalsekretær, Anne-Karin Femanger Pettersen.

Forum for Kontroll og Tilsyns formål, er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

Kontingentsatser for 2019:

Kommune 0 - 5 000 innb.:                           kr 3 500 

Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:                kr 6 000

Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:              kr 8 000

Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:              kr 10 000

Kommuner med mer enn 50 000 innb.:    kr 12 000

Fylkeskommuner:                                         kr 12 000

Sekretariater:                                                 kr 8 000

Kontingentsatser for 2020:

Kommune 0 - 5 000 innb.:                           kr 3 500 

Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:                kr 7 000

Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:              kr 9 000

Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:              kr 12 000

Kommuner med mer enn 50 000 innb.:    kr 15 000

Fylkeskommuner:                                         kr 15 000

Sekretariater:                                                 kr 9 000

Velkommen som medlem!

medlemsoversikt_web.pdf
vedtekter.pdf
Ingen innhold
|

Velg type medlemsskap: *
Kommune/sekretariat
Fakturaadresse
Kontaktperson