Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse «et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg».

15.10 2018

På bakgrunn av spørsmål fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, om det er lovlig å avlyse  et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politisk utvalg, sendte FKT en henvendelse til Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Vi har mottatt svar fra departementet, datert 15. 10 2018.

Departementet skriver blant annet at «Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. møteprinsippet i § 30 nr. 1.»

Du kan lese svaret fra departementet her