Oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Kommunal- og distriktsdepartementet sitt ansvarsområde

11.8 2023

Endringer i kommuneloven m.m.

Stortinget har vedtatt endringer i kommuneloven som ble satt i kraft 1. juli. Lovendringene følger opp de første erfaringene med loven. Det gjøres endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer. I tillegg er det vedtatt en rekke andre justeringer og presiseringer.

Endringer i lov om interkommunale selskaper

Stortinget har vedtatt endringer i IKS-lovenLovvedtaket vil ha delt ikrafttredelse. Endringene som trer i kraft 1. juli 2023 gjelder reglene om valg av representantskapsmedlemmer (avtalevalg og krav til antall varamedlemmer). Det betyr at kommunestyrene kan benytte seg av avtalevalg ved valg av representantskapsmedlemmer til interkommunale selskap kommende høst, og at kommunestyrene skal sørge for at det velges minst to varamedlemmer for hvert faste medlem i representantskapet. Også endringene som reduserer statens rolle i organiseringen av selskapene trer i kraft 1. juli 2023. De øvrige endringene i IKS-loven (herunder regler om åpne representantskapsmøter og endring i økonomireglene) vil tre i kraft 1. januar 2024.

 

Se hele oversikten her

KIlde: Kommunal- og distriktsdepartementet