Stortinget har vedtatt endringer i valgloven og partiloven.

Endringene åpner for at forslagsstillerne kan samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk, at valglokalene kan ligge utenfor stemmekretsen og at det kan opprettes ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det er nødvendig for å sikre at velgerne får stemme. I tillegg gis kommunene adgang til å starte opptellingen av forhåndsstemmer søndagen før valgdagen.

Endringene trådte i kraft 17. juni 2022.

Endringslov til vallova og partilova – Lovdata Pro

 

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet