Stortinget har vedtatt endringer i valglovens bestemmelser om rett til assistanse.

Velgere med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser som ikke kan stemme alene, har rett til å få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person vedkommende selv peker ut, ved stemmingen. Det er ikke lenger krav om at en valgfunksjonær også skal være med inn i valgavlukket. Endringen innebærer også at det ikke lenger er krav om at funksjonsnedsettelsen anses som «alvorlig». Det vil si at alle grader av nedsatt funksjonsevne kan gi rett til assistanse. Det avgjørende er at den nedsatte funksjonsevnen medfører at velgeren ikke kan stemme alene.

Andre velgere med behov for bistand kan få veiledning uten at dette innebærer at en stemmemottaker eller valgfunksjonær er til stede i valgavlukket mens velgeren gjør sine valg.

Fritak fra valgliste
Bestemmelsen om plikten til å stå på liste ved stortingsvalg er også blitt endret. Dersom en person ikke ønsker å stå på en valgliste, er det tilstrekkelig for fritak at personen gir en skriftlig erklæring om dette. Dermed er valgloven i samsvar med endringene som er gjort i Grunnloven.

I tillegg er det vedtatt at kommunene ikke lenger trenger å sende alle valgkortene fra forhåndsstemmingen til fylkesvalgstyret.

Lovvedtak 67 (2020–2021) – stortinget.no