Fredag 16. mars presenterete Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland forslag til ny kommunelov.

23-3 2018

Lenke til lovproposisjonen

Erland Aamot fra KMD presenterte noen hovedtrekk i proposisjonen på FKTs sekretariatskonferanse  på Lillestrøm 20.mars.