På bakgrunn av spørsmål fra Lillehammer kommune har Kommunal- og distriksdepartementet avgitt en tolkningsuttalelse om kommuneloven § 11-5 om møteoffentlighet.

Spørsmålet kommunen stiller er om det vil være i strid med kommuneloven § 11-5 når ulike møter i folkevalgte organer i kommunen avholdes på samme tidspunkt. I tolkningsuttalelsen skriver departementet at det ikke kan se at det er holdepunkter for å tolke § 11-5 slik at den inneholder en plikt for kommunene til å holde møtene på ulike tidspunkter.

Her kan du lese hele uttalelsen: § 11-5: Møteoffentlighet – tidspunkt for møter i folkevalgte organer

 

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet