Fagtema

KMD: Ny budsjett- og regnskapsforskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven.

Budsjett- og regnskapsforskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og gjelder for kommuner/fylkeskommuner, kommunale foretak (KF), interkommunale politiske råd (IPR) og kommunale oppgavefellesskap (KO) og lånefond.

Forskriften gjelder fra 2020, slik at årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 skal vedtas etter den nye kommuneloven og forskriften, mens regnskapet for 2019 skal avlegges og vedtas i tråd med dagens regler.

Lenke til den nye budsjett- og regnskapsforskriften:

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-07-714